Pla de Gestió Forestal Sobeies

L’Ajuntament de la Vall de Bianya, ha rebut una subvenció per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals de la Diputació de Girona, per cobrir les despeses de redacció del Pla de Gestió Forestal de la finca de Sobeies, per a l’any 2023, per l’import de 1.963,45€