Política de privacitat

1.  TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

L’Ajuntament informa als usuaris sobre els punts establerts a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), relatius al tractament de les dades recollides en aquesta lloc web:

  • El tractament de les dades personals, recollides a través de formularis del lloc web, tenen com a finalitat el tractament de la relació que en el seu cas s’estableixi amb l’usuari, així com el desenvolupament de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del Ajuntament de La Vall de Bianya. La finalitat del tractament i altra informació destinada al compliment de l’article 5 de la LOPD s’indicarà a l’Avís de Protecció de Dades establert a cadascun dels formularis
  • La informació de caràcter personal que pugui ser enviada mitjançant correus electrònics de contacte disponibles a la pàgina, serà incorporada a un fitxer titularitat de l’Ajuntament, amb la finalitat de gestionar la petició d’informació , queixa o suggeriment o tràmit administratiu realitzat mitjançant aquest mitjà.
  • L’Ajuntament ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives, així com els nivells de seguretat exigits legalment d’acord al que disposa LOPD i les normes que la
  • Els titulars de les dades podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la citada llei, enviant un escrit a: Ajuntament de La Vall de Bianya – Ctra. Camprodon, 2 – 17813 Vall de Bianya (Girona), indicant a l’assumpte: Protecció de Dades.

2.  RECOLLIDA DE DADES DE MENORS

L’Ajuntament no autoritza als menors de 14 anys a facilitar les seves dades personals , ja sigui omplint els formularis web per a la sol·licitud de serveis, de contacte o mitjançant correus electrònics.

Així doncs, els qui facilitin dades personals utilitzant aquests mitjans manifesten formalment ser majors de 14 anys. En relació a la recollida de dades de menors d’edat, amb edat compresa entre els 14 i els 18 anys, l’Ajuntament, en cap cas, recollirà dades econòmiques o relatives a altres membres de la família sense el consentiment de les persones titulars dels mateixos.


3.  IMATGES DEL LLOC WEB

 L’Ajuntament, a través del seu lloc web, ofereix informació sobre esdeveniments, activitats, etc. que suposen la participació de la ciutadania. En determinades ocasions, la informació facilitada s’acompanya de fotografies i vídeos en els que es poden visualitzar persones identificades o identificables que, formant part de la divulgació de la notícia o esdeveniment, no es difonen de manera intencionada.

En cas que l’usuari es reconegui en alguna d’aquestes fotografies i no desitgi aparèixer en les mateixes, ens ho pot comunicar mitjançant l’adreça web: info@valldebianya.cat, adjuntant còpia del document acreditatiu de la seva identitat, i referenciant l’apartat del lloc web en el que es troba la imatge o el vídeo en el que apareix. En el cas de menors de 14 anys, la sol·licitud l’haurà de realitzar el pare, mare o tutor legal del menor.

Ajuntament de La Vall de Bianya