Avís Legal

 

INTRODUCCIÓ

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA informa els usuaris que és titular del lloc web. D’acord amb el que exigeix l’article 10 de la Llei esmentada, AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA informa els usuaris de les dades següents:

RAÓ SOCIAL

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA

NIF

P1722100C

ADREÇA POSTAL

CARRETERA CAMPRODON 2   17813, VALL DE BIANYA, LA (GIRONA)

ADREÇA ELECTRÒNICA

info@valldebianya.cat

TELÈFONS

972290933

REGISTRE MERCANTIL

 

OBJECTE PRINCIPAL

Informació, tramitis i notícies de l’Ajuntament

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, l’accés i l’ús pel lloc web de AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en navegar pel lloc web de AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA, totes les condicions d’ús aquí establertes, sens perjudici de l’aplicació de la normativa de compliment legal obligat que correspongui en cada cas.

 

El lloc web de AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat d’un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén als aspectes següents:

 

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA per accedir a certs continguts o serveis oferts pel web.
 • Qualsevol ús de la informació, els serveis i les dades oferts per AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA que sigui contrari a les presents condicions, a la llei, a la moral, als bons costums o a l’ordre públic o que pugui suposar, de qualsevol altra manera, una lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, i declara que no procedirà en cap cas a examinar ni exercir cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Tampoc no garanteix la disponibilitat tècnica, l’exactitud, la veracitat, la validesa o la legalitat dels llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web que es puguin derivar de la navegació per aquest. En conseqüència, AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA no es fa responsable en cap cas dels danys eventuals que l’usuari pugui patir navegant per Internet.

 

MODIFICACIONS

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA es reserva el dret d’introduir les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el seu lloc web tant pel que fa als continguts d’aquest com en relació amb les condicions d’ús del web o les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran fer a través del lloc web de qualsevol manera admissible en dret, i seran de compliment obligat durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no se substitueixin vàlidament per altres de posteriors.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) que són de titularitat de AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA. Es tracta, per tant, d’obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i, en conseqüència, els són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la que es faci en la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o qualsevol part dels continguts d’aquest web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals és titular AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA. Pot visualitzar els elements del portal, i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui únicament i exclusivament per al seu ús personal i privat. L’usuari s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat a les pàgines de AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA.

 

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació que es transmet entre AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA i l’usuari.

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per fer connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per dur a terme la connexió d’una manera segura, cosa que es fa utilitzant claus preestablertes i codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió es tanca.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA es reserva la facultat d’exercir les accions civils o penals que consideri oportunes per un ús indegut del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regeix per la normativa vigent i aplicable en territori espanyol. En cas que sorgeixi qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre el conflicte a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària, complint amb aquest fi les normes sobre jurisdicció i competència oportunes. AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA té el seu domicili a GIRONA, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor es consideren formalitzats al lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, a falta de pacte entre les parts, es consideren formalitzats al lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT EN XARXES SOCIALS

De conformitat amb el que estableixen la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA informa els usuaris que ha creat un perfil a la/les xarxa/es social/s Facebook, Twitter, Instagram, amb la finalitat principal de donar publicitat als seus productes i serveis.

Dades de AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA:

 • NIF: P1722100C
 • ADREÇA POSTAL: CARRETERA CAMPRODON 2 17813, VALL DE BIANYA, LA (GIRONA)
 • ADREÇA ELECTRÒNICA: info@valldebianya.cat
 • DOMINI WEB: www.valldebianya.cat

 

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA, mostrant així interès en la informació que aquesta doni a conèixer a la xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, l’usuari ens atorga el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades al seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la mateixa xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA tracta i té accés a la informació pública de l’usuari, especialment el seu nom de contacte. Aquestes dades només s’utilitzen a dins de la mateixa xarxa social i no s’incorporen a cap sistema de tractament.

Drets dels interessats

Pel que fa als drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, dels quals disposeu i que podeu exercir davant de AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA, d’acord amb el RGPD, cal que tingueu en compte els matisos següents:

 • Dret d’accés: és el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal concretes i sobre el tractament que se n’hagi fet o se’n faci, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions que se n’hagin fet o es prevegi fer-ne.
 • Dret de rectificació: és el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Aquest dret només es pot satisfer amb relació a aquella informació que es trobi sota el control de AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA; per exemple, es poden eliminar comentaris publicats a la mateixa pàgina i imatges o continguts web en què apareguin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la limitació del tractament: és el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes en origen pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, llevat del que estableixin el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de conservar-les, dintre del termini i en la forma escaients.
 • Dret de portabilitat: és el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret d’oposició: és el dret que té l’usuari a exigir que AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA no tracti les seves dades de caràcter personal o que posi fi al tractament que en faci.

 

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA porta a terme les actuacions següents:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l’usuari de tota la informació ja publicada a la pàgina de AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA.
 • Enviament de missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publiquin al perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-lo i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per fer-ho, cal que accedeixi a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

Un cop s’hagi unit a la pàgina de AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA, l’usuari podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges o fotografies i qualsevol altre tipus de contingut multimèdia que admeti la xarxa social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests materials, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual corresponents o disposar del consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, sigui del tipus que sigui (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.), que atempti o pugui atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum i/o que infringeixi, violi o vulneri els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos, AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA es reserva el dret de retirar immediatament el contingut i de sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA no es fa responsable dels continguts que lliurement publiqui l’usuari.

L’usuari ha de tenir present que els altres usuaris tindran coneixement de les seves publicacions, per la qual cosa ell mateix és el responsable principal de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA, però sí que romandran a la xarxa social.

Concursos i promocions

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA es reserva el dret d’organitzar concursos i promocions, en els quals podran participar tots els usuaris units a la seva pàgina. Les bases de cadascuna d’aquestes accions, quan per dur-les a terme s’utilitzi la plataforma de la xarxa social, es publicaran a la mateixa xarxa, complint sempre els requisits establerts en la LSSI-CE i en qualsevol altra norma que hi sigui aplicable.

La xarxa social no patrocina, avala ni administra de cap manera cap de les nostres promocions ni hi està associada.

Publicitat

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA fa servir la xarxa social per donar publicitat als seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les dades de contacte de l’usuari per dur a terme accions directes de prospecció comercial, ho farà sempre d’acord amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI-CE.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

Tot seguit facilitem l’enllaç a la política de privacitat de les xarxes socials:

ent no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Ajuntament. Sempre que sigui possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

Deixa un comentari