Obres al camí de Can Porxes

S’han inicial les obres de reforma i millora de la xarxa de camins municipals, en concret el camí de Can Porxes al seu pas sobre el riu Fluvià.

Les obres s’han adjudicat a l’empresa Pere Boada Comas S.L, per l’import de 114.000,00€ més el 21 d’IVA.

La necessitat de les obres de “millora de xarxa de camins municipals, camí de Can Porxes al seu pas sobre el riu Fluvià” ve donada pel seu estat actual i per garantir l’accés als masos que es troben a l’altra banda del riu Fluvià i que tenen com a únic accés real aquest camí.