Projectes obra pública

MEMÒRIA:

MEMÒRIA TÈCNICA DE MILLORA I AMPLIACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT EN ALTA DE LA VALL DE BIANYA, PER PODER ASSUMIR LES NOVES NECESSITATS DEL SECTOR DE CREIXEMENT DEL POLÍGON INDUSTRIAL DELS MORRALS.

  • Memòria tècnica
    Equip redactor: Consorci SIGMA
    Autor: Esteve Costa Sala 
    Pressupost: 327.022,80€