Perfil de contractant

D’acord amb el que estableix l’article 42 de la L 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i per tal de garantir l’accés públic a la informació sobre l’activitat contractual de l’Ajuntament, es difon el seu perfil contractant.

En aquest perfil s’hi inclouen les licitacions en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats provisionalment i definitivament i la informació general de l’òrgan de contractació.


Àrea de Secretaria de l’Ajuntament de la Vall de Bianya

Ctra. Camprodon, 2
17813 La Vall de Bianya
Tel. 972 290 933
Fax 972 291 147
secretaria@valldebianya.cat

L’adreça de correu electrònic no està enllaçada per evitar correu massiu o spam.