Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 95-0 Edicte: 4094 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació inicial del Projecte de remodelació d'oficines d'administració de l'Ajuntament de la Vall de Bianya
Exercici: 2024 Bop: 89-0 Edicte: 3822 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Convocatoria per a l'elecció de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2024 Bop: 84-0 Edicte: 3569 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació de l'oferta pública de l'Ajuntament de la Vall de Bianya per a l'any 2024
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3381 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació inicial dels expedients X2024000378 i X2024000381 de modificació de crèdit
Exercici: 2024 Bop: 75-0 Edicte: 3203 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació del padró de l'Impost de vehicles de tracció mecànica 2024
Exercici: 2024 Bop: 73-0 Edicte: 2991 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2024 Bop: 69-0 Edicte: 2778 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació del Pla estratègic de subvencions 2024-2026
Exercici: 2024 Bop: 69-0 Edicte: 2777 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació inicial del projecte i de la relació de béns i drets afectats per les obres de remodelació de l'enllumenat públic i millora de serveis del sector Llocalou
Exercici: 2024 Bop: 34-0 Edicte: 1366 CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA - Aprovació i ratificació del projecte de connexió de la via verda des de Sant Joan de les Abadesses fins la Vall de Bianya (tram: Sant Joan-Pont del Planàs) i l'annex al projecte sobre el compliment de la normativa del PRTR, inclòs als Plans de Sostenibilitat Turística en Destins, dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat pel fons Next Generation (UE)
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1026 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació definitiva del projecte "Millora de la xarxa de subministrament d'aigua en baixa de la zona oest del nucli de la Canya"