Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 102-0 Edicte: 4277 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 98-0 Edicte: 4104 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 6/2023
Exercici: 2023 Bop: 96-0 Edicte: 3995 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2023 Bop: 85-0 Edicte: 3664 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 4/2023 i 5/2023
Exercici: 2023 Bop: 71-0 Edicte: 2675 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació definitiva del projecte d'expropiació d'un sector d'equipaments públics al nucli de l'Hostalnou
Exercici: 2023 Bop: 70-0 Edicte: 2648 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 68-0 Edicte: 2717 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2023 Bop: 65-0 Edicte: 2537 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 4/2023 i 5/2023
Exercici: 2023 Bop: 46-0 Edicte: 1633 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació inicial de la modificació del Pla especial urbanístic del càmping Espunya
Exercici: 2023 Bop: 46-0 Edicte: 1612 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació d'un projecte d'obra ordinària