Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 232-0 Edicte: 10303 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació del padró de guals, exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 230-0 Edicte: 10264 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 220-0 Edicte: 9695 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Modificació per correcció d'errades de l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 214-0 Edicte: 9380 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació del padró de la taxa de cementiris 2023
Exercici: 2023 Bop: 213-0 Edicte: 9091 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2023 Bop: 213-0 Edicte: 9058 AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES - Aprovació del projecte rectificat de connexió de la via verda de Sant Joan de les Abadesses a la Vall de Bianya, tram St. Joan-Pont del Planàs
Exercici: 2023 Bop: 209-0 Edicte: 9035 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 198-0 Edicte: 8422 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació del projecte de millora del bosc públic de Can Sobeies
Exercici: 2023 Bop: 189-0 Edicte: 8082 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació inicial del Projecte de millora de xarxa de subministrament d'aigua en baixa de la zona oest del nucli de la Canya
Exercici: 2023 Bop: 174-0 Edicte: 7657 AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 7/2023 i 8/2023