Pagament per internet

Mitjançant aquest enllaç, pot formalitzar el pagament de tributs i impostos.

Per a la seva correcta realització és necessari disposar de la carta de pagament on consta els codis C.P.R. i Entitat Emissora.