Comissió Especial de Comptes

COMPOSICIÓ

  • President: Santi Reixach Garriga
  • Vocals: Davínia Grabulosa Ferrer, Josefa Cros Solanich i Sergi Vidal Mir
  • Secretari: Sr. Josefina Vidal Planagumà, secretària de la corporació.

CALENDARI

Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.


ACTES