Ordenances i reglaments

Disponibilitat de la documentació

Les ordenances fiscals estan disponibles en format PDF per garantir que cap internauta les pugui modificar. Per visualitzar-les es necessita el programa Acrobat Reader

Per consultar les ordenances més antigues, en paper o en format electrònic, us podeu dirigir a l’Ajuntament de la Vall de Bianya.