Festes Locals

El Ple, en la sessió ordinària celebrada el 21 de juny de 2022, va adoptar la fixació de les festes locals 2023:

  • DILLUNS, 17 d’abril de 2023 (Festa de Llocalou)
  • DILLUNS, 15 de maig de 2023 (Festa Major)

I pel nucli de La Canya, fixar les següents dates.

  • DILLUNS, 02 de maig de 2023 (Festa Major)
  • DILLUNS, 18 de desembre de 2023 (Festa d’Esperança)