Pla de govern i retiment de comptes

 • Pla de govern

  El Pla de Govern de l’Ajuntament de La Vall de Bianya és el compromís de l’equip de govern amb la ciutadania i detalla les actuacions que pensa dur a terme durant aquest període de temps.

  És un exercici de transparència que ha de servir per a una gestió més eficaç i facilitar posteriorment el retiment de comptes a la ciutadania.

 • Retiment de comptes

  En aquest espai web trobareu el retiment de comptes dels diferents projectes i plans estratègics que està duent a terme l’Ajuntament de La Vall de Bianya. Tots els que ja estan realitzats o en fase d’execució es visualitzen amb un tic al davant.

  La rendició de comptes és el conjunt de mecanismes que permeten explicar i exposar, de manera objectivable, el grau d’assoliment i el compliment de les diferents actuacions i propòsits dels diferents projectes del municipi.

  Retiment de comptes 2019-2023