Calendari del contribuent

INFORMACIÓ CONTRIBUENT – EXERCICI 2024

Impostos i taxes   Període cobrament voluntària  

Rebuts domiciliats

Impost Béns Immobles (IBI Rústica i Urbana   15/04/2024 a 15/06/2024   01/05/2024
Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)   01/09/2024 a 31/10/2024   01/10/2024
Import Vehicles Tracció Mecànica (IVTM)   15/05/2024 a 15/07/2024   14/06/2024
Taxa de Recollida d’Escombraries (Deixalles)   15/09/2024 a 15/11/2024   18/10/2024
Taxa de Cementiris i Guals   15/09/2024 a 15/11/2024   18/10/2024