Gestió dels boscos

El bosc que l’Antònia Garriga té darrere del seu mas, a la Vall de Bianya, és un dels quatre on el Consorci Forestal de Catalunya, amb la col·laboració de l’empresa Olot Meats que gestiona l’escorxador d’Olot, hi ha engegat un projecte pioner de gestió forestal. El que es fa és netejar-lo “respectant el paisatge”, per afavorir l’aprofitament d’aigua. L’objectiu és que els arbres amb més potencial no es vegin afectats per d’altres. Amb això s’aconsegueix, alhora, “segrestar carboni” eliminant fusta que després pot acabar destinant-se a una activitat econòmica, com la fabricació de mobles.

En paral·lel, es netegen els camins i el sotabosc per tal que l’aigua que caigui s’aprofiti i acabi arribant a rius i aqüífers i no s’evapori per retornar a l’atmosfera. Aquest procés es coneix tècnicament com producció “d’aigua blava”. Un altre dels objectius és afavorir la biodiversitat de la zona. La forma de fer-ho és a través dels arbres morts, que poden servir als insectes, ocells i altres espècies per establir-se i desenvolupar-se.

Iniciativa privada

La principal característica que fa pioner aquest projecte és el caràcter privat que té. Això fa, alhora, que les empreses de la zona prenguin consciència de la importància de mantenir l’entorn i fer una gestió “responsable” dels boscos davant del canvi climàtic. Pilar Puig és la gerent d’Olot Meats que ha finançat els treballs a 30 hectàrees de bosc a la Vall de Bianya.

“No tenim constància que hi hagi altres empreses que hagin apostat per iniciatives com aquesta. Nosaltres paguem el cent per cent dels treballs i rebem l’assessorament del Consorci. Evidentment, animem d’altres a fer-ho”, ha explicat Puig. Olot Meats ha engegat aquest projecte en paral·lel als consums d’aigua que va destapar NacióGarrotxal’empresa consumeix 500.000 metres cúbics d’aigua anuals per a la seva producció a l’escorxador.

Una de les principals actuacions és la retirada d’arbres sans per garantir la supervivència de la resta. En aquest sentit, el secretari general del Consorci Forestal de Catalunya, Joan Rovira, explica que “Catalunya té massa arbres” i que és bo “treure individus”, ja que a més, es pot aprofitar per tirar endavant una activitat econòmica i alhora és un reservori de carboni.

Aquesta actuació, a més, ha de comptar amb el vistiplau de la propietat, i és que cal recordar que la immensa majoria de boscos a la Vall de Bianya són privats. En aquest cas, la propietària de la finca és Antònia Garriga. L’Antònia explica que s’ha sorprès quan ha vist que deixaven alguns arbres morts com a reservori d’animals i insectes: “Jo els deia que per què no s’emportaven els arbres secs i em deien que era perquè allà s’hi amagaven els ocells, els picots i aquestes coses. Nosaltres no hi entenem, però la veritat és que ho han deixat molt bé”.

Font: Nació Digital Garrotxa (18/4/2024)