Història

La Vall de Bianya (també anomenat simplement Bianya) és un municipi de la Garrotxa, a les Comarques Gironines. El formen un total d’onze nuclis de població escampats entre la vall de Bianya i la del Bac, essent el cap de municipi l’Hostalnou de Bianya. El poble amb més habitants és la Canya, que està dividit entre aquest municipi i Sant Joan les Fonts. Forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i del Consorci de l’Alta Garrotxa.

El territori que ara forma el municipi de la Vall de Bianya va formar part del Comtat de Besalú. La implantació del comtat va provocar l’organització del territori en villas o districtes rurals, on es van construir grans cases senyorials, i en grans masies (villare), destinades a conreadors de la terra. La família Bianya, que vivia en una casa senyorial a prop de l’església de Sant Pere Despuig, disposava d’un franc alou en l’actual territori de la Vall de Bianya.[1] De fet, fou gràcies a aquesta família que es va construir l’església de Sant Pere Despuig, consagrada l’any 964.[7] Posteriorment, la casa senyorial dels Bianya va ser venuda a la família Soler de Camprodon, després al monestir de Camprodon, i finalment, el monestir la va vendre a la família Corona l’any 1396. Aquesta família fou la que construí la Torre de Sant Pere.[1] Aquestes demarcacions senyorials creades en l’època del Comtat de Besalú convivien amb les antigues demarcacions eclesiàstiques (les parròquies), que van ser l’origen de la gran majoria dels pobles que conformen la Vall de Bianya.[8][9]

El 1396, el rei Martí l’Humà va incorporar a la Corona d’Aragó les parròquies de Santa Margarida de BianyaSant Pere DespuigSant Martí de SolamalSant Martí de CapsecSant Andreu de Socarrats i el veïnat de les Illes (precursor de l’actual poble de la Canya).[1][10][11] Durant el segle xv, els forts terratrèmols que van assetjar les terres garrotxines van afectar la Vall de Bianya, amb moltes morts i deixant impracticables les esglésies de Santa Maria de Llongarriu a la vall del Bac, Sant Martí de Capsec, Sant Pere Despuig, Sant Martí de Solamal i Sant Salvador de Bianya, a més de desperfectes importants en la resta d’esglésies bianyenques.[1]

El 1497 existien onze parròquies al territori de la Vall de Bianya: CapsecCastellar de la MuntanyaSant Andreu de PorreresSant Andreu de Socarrats, Sant Martí de Solamal, Sant Martí del ClotSant Miquel de la Torre (o Avellana Corba), Sant Pere Despuig, Sant Salvador de Bianya, Santa Margarida de Bianya, Santa Maria Sacot i Vall del Bac. Durant la baixa Edat Mitjana, les parròquies de Santa Margarida, Sant Pere Despuig, Sant Martí de Solamal, Sant Martí de Capsec i Sant Andreu de Socarrats, juntament amb el veïnat de les Illes, formaven una entitat anomenada Consell General de la Vall de Bianya o Universitat de Bianya, que s’encarregava d’administrar els pagaments i cobraments dels residents. Cada parròquia o veïnat era representat per dos cònsols que s’encarregaven de la gestió del territori que representaven, i cada cap d’any tots els cònsols es reunien a l’església de Santa Margarida de Bianya, on escollien els nous cònsols pel nou any i s’escollia el mostassaf.[1]

El Consell General de la Vall de Bianya va ser el precedent de l’actual municipi, format a partir de la fusió de les antigues parròquies a Capsec, degut a diferents reformes administratives. El 1553 Avellana Corba es va unir a Capsec. El decret de Nova Planta de l’any 1716 va crear les noves estructures municipals, permetent la formació de vuit municipis autònoms en l’actual territori de la Vall de Bianya: Capsec, Castellar de la Muntanya, Sant Martí del Clot, Santa Margarida de Bianya, Sant Pere Despuig, Vall del Bac, Sant Salvador de Bianya i Socarrats.[9] En comparació amb les antigues parròquies, l’únic canvi fou la desaparició de les parròquies de Sant Andreu de Porreres, Sant Martí de Solamal i Santa Maria Sacot, que van quedar integrades als mencionats municipis acabats de crear.

La nova Constitució Espanyola de 1869 va venir acompanyada d’una reforma de les administracions el 1870[12] que va provocar la unió de sis municipis més al de Capsec l’any 1875: Castellar de la Muntanya, Socarrats (que incloïa el veïnat de les Illes), Sant Martí del Clot, Sant Pere Despuig, Santa Margarida de Bianya i Vall del Bac. Aquesta sèrie de fusions van deixar tan sols dos municipis en l’actual Vall de Bianya: el municipi de Sant Salvador de Bianya i l’anteriorment mencionat municipi de Capsec, que durant el segle xix es va anomenar Vall de Bianya i que va tornar a recuperar aquest nom a partir de 1917 arran d’una petició feta pels veïns el desembre de 1909 i que es va repetir el juliol de 1911.[1] El mateix any del canvi de nom es va traslladar la capital municipal de Capsec a l’Hostalnou de Bianya, poble que és molt proper a l’església de Santa Margarida de Bianya.[13]

Durant la Guerra Civil espanyola es van incendiar moltes de les esglésies dels antics municipis de la Vall de Bianya (Capsec) i Sant Salvador de Bianya. També es va perdre la documentació històrica i els antics registres parroquials a excepció dels de Sant Salvador, Sant Martí de Capsec, Santa Maria de Castellar de la Muntanya i Vall del Bac. La imatge de Santa Margarida de l’església del mateix nom i el retaule barroc de l’església de Santa Magdalena del Coll es van poder salvar, però no així nombroses peces de valor historicoartístic com les ubicades al temple de Sant Salvador de Bianya, que fins i tot fou utilitzat com a escorxador. El municipi de Sant Salvador de Bianya va canviar el nom al dels Hostalets de Capsacosta en el context revolucionari contra l’hagiotoponímia, i hi va haver col·lectivitzacions de serveis i indústries.[1]

Al final de la guerra, les tropes franquistes no van passar per la Vall de Bianya o Sant Salvador de Bianya, tot i que van poder controlar els seus governs municipals sense resistència. Al principi, una de les prioritats del règim va ser la recuperació dels centres de culte destruïts durant la guerra. A partir dels anys 1950 s’inicia una gradual recuperació econòmica que va permetre la construcció de diversos ponts que van millorar les comunicacions entre diferents pobles bianyencs i masies disseminades. Durant els anys 1960 destaquen les obres d’urbanització a la Canya, Llocalou i l’Hostalnou, i la creació del complex parroquial de la Canya l’any 1968.[1]

El municipi va adquirir la seva extensió actual l’any 1970, quan a través d’un decret, el règim franquista va annexionar Sant Salvador de Bianya al municipi de la Vall de Bianya (Capsec).[14] El projecte de fusió municipal va ser proposat per la Jefatura Provincial del Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales el febrer de 1968, i en principi incloïa també Sant Pau de Segúries, però les autoritats locals van rebutjar la fusió amb aquest municipi.[1] L’any 1973 Montserrat Reixach inicia el seu mandat, esdevenint una de les primeres dones catalanes en ser alcaldessa; el seu mandat va coincidir a més amb la transició democràtica espanyola.[1]

El primer alcalde després de la tornada a la democràcia va ser Ernest Nogareda. Per evitar la marxa de bianyencs a altres municipis, durant els anys 1984 i 1985 s’inicia la construcció de les urbanitzacións de l’Hostalnou de Bianya i Llocalou, respectivament. El 1993 s’inaugura el centre cívic de l’Hostalnou, i es va renovar l’edifici consistorial. El 1994, a més, es van estrenar els nous túnels del Capsacosta, que van millorar la comunicació de la Garrotxa amb el Ripollès. La construcció dels túnels va permetre el descobriment d’una deu, i l’any 1996 es va començar un projecte per fases per aprofitar-la.[1] L’any 2016 es va finalitzar la totalitat del projecte, dividit en nou fases que van ser executades sota el mandat de tres alcaldes diferents, i que ha permès abastir d’aigua un 90% del municipi amb la deu del Capsacosta.[15]

Font: Wikipedia