Catàleg de masies i cases pairals

Normes urbanístiques del Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals.

1.0- Catàleg de masies i cases rurals (DOGC Núm. 4751 – 31/10/2006)

2.0- Fitxes catàleg de masies i cases rurals

Relació de les masies i cases rurals per disseminat i volum

  • Volum I (St. Pere Despuig, Sta. Margarida, St. Andreu de Socarrats i la Canya)
  • Volum II (Capsec, Vall del Bac i Castellar de la Muntanya)
  • Volum III (St. Salvador, St. Martí del Clot i Hostalnou)