Equip de Govern

Regidors i regidores de l’Ajuntament de la Vall de Bianya

L’ajuntament de la Vall de Bianya no disposa d’equip a l’oposició

Sr. Santi Reixach Garriga (Junts x la Vall de Bianya)
Alcalde

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

alcalde@valldebianya.cat

Agenda de l’alcalde

Retribució: Dedicació parcial, amb una dedicació mínima del 40% de la jornada i una retribució bruta de 17.505,72 € anuals, repartit en 12 mensualitats.


Sra. Davínia Grabulosa Ferrer (Junts x la Vall de Bianya)
Primera Tinent d’Alcalde

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

dgrabulosa@valldebianya.cat

Retribució: Dedicació parcial, amb una dedicació mínima del 20% de la jornada i una retribució bruta de 4.800,00 € anuals, repartit en 12 mensualitats.


Sr. Pere Darné Pujol (Junts x la Vall de Bianya)
Segon Tinent d’Alcalde

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

pdarne@valldebianya.cat

Retribució: Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 125 € per l’assistència a les sessions del Ple i 50 € per a l’assistència a les sessions de la comissió especial de comptes.


Sra. Josefa Cros Solanich (Junts x la Vall de Bianya)
Tercera Tinent d’Alcalde

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

fcros@valldebianya.cat

Retribució: Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 125 € per l’assistència a les sessions del Ple i 50 € per a l’assistència a les sessions de la comissió especial de comptes.


Sr. Sergi Vidal Mir (Junts x la Vall de Bianya)
Regidor

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

svidal@valldebianya.cat

Retribució: Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 125 € per l’assistència a les sessions del Ple i 50 € per a l’assistència a les sessions de la comissió especial de comptes.


Sra. Pilar Maria Blanco Gonzalez (Junts x la Vall de Bianya)
Regidora

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

pblanco@valldebianya.cat

Retribució: Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 125 € per l’assistència a les sessions del Ple i 50 € per a l’assistència a les sessions de la comissió especial de comptes.


Sr. Jordi Juanola Reixach (Junts x la Vall de Bianya)
Regidor

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

jjuanola@valldebianya.cat

Retribució: Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 125 € per l’assistència a les sessions del Ple i 50 € per a l’assistència a les sessions de la comissió especial de comptes.


Sra. Agnès Colom Bestregui (Junts x la Vall de Bianya)
Regidora

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

acolom@valldebianya.cat

Retribució: Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 125 € per l’assistència a les sessions del Ple i 50 € per a l’assistència a les sessions de la comissió especial de comptes.


Sr. Marc Sarsanedas Juanola (Junts x la Vall de Bianya)
Regidor

Biografia i currículum

Declaració de béns i activitats

msarsanedas@valldebianya.cat

Retribució: Les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, seran de 125 € per l’assistència a les sessions del Ple i 50 € per a l’assistència a les sessions de la comissió especial de comptes.